NMI - MfN

Informatie over MfN-registratie, NMI-registratie en certificering

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) is een onafhankelijk instituut en heeft als doelstelling om de kwaliteit en bekendheid van mediation in Nederland te bevorderen. Mediation is een vrij beroep en een ieder die het uitoefent kan zich mediator noemen. Echter de titel NMI mediator is beschermd. 

In het register van mediators van het NMI stonden t/m 2011 (v.a. 1-1-2012 is er een nieuwe regeling),  twee groepen NMI mediators ingeschreven met onderstaande titels:
1 NMI mediator (of NMI geregistreerd mediator)
2 NMI gecertificeerd mediator

 
Ad. 1  NMI mediator (of NMI geregegistreerd mediator)
Mediators die een erkende mediation basisopleiding hadden gevolgd en geslaagd waren voor de kennistoets konden zich bij het NMI laten inschrijven. Zij waren dan NMI Mediator (ook wel geregistreerd NMI mediator genoemd). Om de registratie te behouden moeten NMI mediators hun kennis en vaardigheid onderhouden via een systeem van permanente educatie.

Ad. 2  NMI gecertificeerd mediator
NMI Mediators konden ervoor kiezen om zich te laten certificeren. Zij legden dan een assessment af. Hierin werden zij via rollenspelen getoetst op hun praktische vaardigheden. Als de mediator hiervoor was geslaagd, mocht hij zich NMI gecertificeerd mediator noemen. De reden voor een mediator om zich te certificeren is vaak dat NMI gecertificeerd mediators in staat worden gesteld om een aantekening te behalen waarmee zij kunnen werken op doorverwijzing van de rechtbank en het juridisch loket. NMI gecertificeerd mediators moeten ter behoud van registratie een minimum aantal mediations per jaar uitvoeren en extra tijd investeren in permanente educatie.

Vanaf 1 januari 2012 zijn de bovengenoemde titels vervangen door 1 titel: NMI RegisterMediator; deze registermediators voldoen aan kwaliteitseisen op gebied van scholing, praktijkervaring en permanente educatie. NMI registermediators die staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand voor de uitvoering van familymediations voldoen aan een hogere kwaliteitseis op gebied van specifieke kennis, praktijkervaring en permanente educatie; deze bij de Raad voor Rechtsbijstand ingeschreven mediators zijn gemachtigd om mediations uit te voeren op verwijzing van Het Juridisch Loket en de Gerechten. In geval de betreffende mediator eveneens heeft ingestemd met de uitvoering van Toevoegingen, bestaat er de mogelijkheid van subsidie voor de rechtzoekenden. Deze subsidieregeling is alleen mogelijk via NMI registermediators die staan ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en zich bereid hebben verklaard tot de acceptatie van mediations op basis van een Toevoeging.

Van Mediators op de website van MediationNetwerk.NL die aangegeven hebben dat zij gemachtigd zijn voor het aanvragen van subsidie bij de Raad voor Rechtsbijstand, kunt u de (aanvullende) gegevens controleren via de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Sinds januari 2014 is het kwaliteitsregister van het NMI (Nederlands Mediation Instituut) ondergebracht bij MfN (Mediators federatie Nederland). Sindsdien wordt ook de titel MfN-registermediator gebruikt; ter verduidelijking hieronder een citaat van de MfN t.a.v. het gebruik van de titels 'NMI registermediator' en 'MfN-registermediator' :

De titel MfN-registermediator is een beschermde titel. Dat wil zeggen dat alleen mediators die gekwalificeerd en erkend zijn door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM), de stichting die het MfN-register beheert en onderhoudt, de titel mogen voeren. Dat geldt ook voor de oude titel NMIregistermediator*.

*Voormalig NMI registermediators mogen zowel de titel MfN-registermediator als NMI registermediator gebruiken. Beide titels kunnen dus voorkomen in de markt. Voor MfN-registermediators en NMI registermediators gelden dezelfde kwaliteitsnormen en gedragsregels.

Analoog aan bovenstaande kan waar op deze website de de term "NMI"wordt vermeld, dit tevens worden gelezen als "MfN"

| Reageren:

MedLogoAdvertenties


Uw advertentie hier?


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Human Care Mediation - Tel 0634827952

De lucht klaren en kwesties oplossen
Scheiding - Familie - Arbeid


Scheidingsmediation

MfN geaccrediteerd familiemediator
035 6472002 info@schleidt.nl


Copyright © MediationNetwerk.nl 2007-2020

 

Het gebruik van deze website en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in applicaties en andere delen van de site, alsmede dat u hebt kennis genomen van onze privacystatement.