Verstoorde arbeidsrelatie

De verstoorde arbeidsrelatie kan grond zijn voor opzegging van een dienstverband...... 

.......Conform art. 7:669 lid 3 sub g BW.

Echter, volgens de rechtspraak dient de verstoring wel zodanig te zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren... 

Er wordt niet altijd zomaar aangenomen dat de arbeidsovereenkomst duurzaam is verstoord.

Zie het arrest van het Gerechtshof Den Bosch van 2 juni 2016. Het Hof oordeelde hierover als volgt:

'Uit de stellingen van partijen is niet duidelijk geworden dat de arbeidsverhouding verstoord is, laat staan dat dit duurzaam zou zijn' (Gerechtshof 's-Hertogenbosch 2 juni 2016, ECLI: NL:GHSHE:2016:2161, AR 2016-0592). Het door werkgever ingediende verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst werd afgewezen.

Werkgever die had aangestuurd op een onherstelbare beschadiging van de arbeidsverhouding, kreeg daarvoor de rekening. De kantonrechter oordeelde dat de werkgever grovelijk was tekortgeschoten in zijn verplichtingen als werkgever. Ook rekende de kantonrechter werkgever aan dat deze geen verbeter- of mediationtraject had toegepast. Om die reden werd naast de transitievergoeding aan werknemer een billijke vergoeding toegekend van bruto 15.000 euro.

Mediation
Mediation kan een instrument zijn om de verstoorde arbeidsverhouding te helpen verbeteren. Weigeren van mediation door werkgevers kan zelfs voor de rechter aanleiding zijn om een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst af te wijzen. Het vroegtijdig inzetten van mediation bij een verstoorde arbeidsrelatie kan zinvol zijn voor werkgever en werknemer om oplopende spanningen en escalatie van problemen te voorkomen.

Bron: vrij naar R. Kotter
| Reageren:

MedLogoAdvertenties


Uw advertentie hier?


Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour

Scheidingsmediation

MfN geaccrediteerd familiemediator
035 6472002 info@schleidt.nl


Copyright © MediationNetwerk.nl 2007-2020

 

Het gebruik van deze website en gerelateerde applicaties betekent de volledige aanvaarding van onze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden gesteld in applicaties en andere delen van de site, alsmede dat u hebt kennis genomen van onze privacystatement.